Kontor och Butik

Osynligt inbrottsskydd och UV skydd till kontor och butiker

Kontorsmiljöer och Butiker

Stora glasytor blir allt vanligare i både butiker och kontorsmiljöer. Det ger ljus och en skön känsla av rymd. En förstärkning med splitterskyddsfilm på glasytorna ger en säkrare arbetsmiljö där medarbetare, inredning och känslig utrustning inte riskerar att skadas av glassplitter. Säkerhetsfilm i kombination med larm och andra stöldskydd, minskar dessutom risken för att drabbas av inbrott. Glaset sitter fast i filmen vilket gör det mycket besvärligare att ta sig in den vägen.

Skolor

Det som börjar som en lek kan i värsta fall sluta med en olycka och skadade elever. Skolor utsätts dessutom ofta för vandalism och inbrott. Säkerhetsfilm är det mest kostnadseffektiva skyddet mot splitterskador och en klok komplettering av övriga person- och stöldskydd.

Antigraffiti

Klotter, repade glas etc. är ett stort och kostsamt problem.
Antigraffiti film är en motståndkraftig, hållbar och optisk klar lösning för dessa problem. Filmen fungerar som ett starkt skydd för den underliggande ytan mot vandalism, klotter, syra och annan åverkan. Filmen kan monteras på alla plana, glatta ytor och kan lätt demonteras vid behov.

Industrier

Många industrier jobbar med explosiva material eller med maskiner som arbetar under högt tryck. Laminerat säkerhetsglas, med ett lager plastfilm mellan två eller flera glas, har hittills varit det vanligaste skyddet i sådana arbetsmiljöer. Men vid en kraftig explosion kan glassplitter fortfarande flyga från baksidan av ett lamell glas. En komplettering med säkerhetsfilm löser dessa problem.


Logga in som återförsäljare
Johnson Windows Films
Premium Shield
3M
Glasbransch föreningen
Gilla oss på Facebook!Gilla oss på Facebook!
Logga in