Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

För oss på Solfilmsgruppen är det viktigt att du får bästa möjliga upplevelse när du besöker vår hemsida. Att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. GDPR och den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. GPPR och den nya dataskyddsförordningen syftar till att stärka den enskildes integritet. Med anledning av detta vill vi upplysa dig som befintlig eller blivande kund hos oss att vi hanterar dina personuppgifter med försiktighet.

 

Vi på Solfilmsgruppen värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett tryggt och integritetssäkert sätt. Vi använder och lagrar endast personuppgifter då de behövs för att fullgöra våra åtaganden mot våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig, kunder och samarbetspartners.