Nödglasfilm

När olyckan varit framme

En klar film som du sätter på ett trasigt glas. Den ger 100% vädersskydd och minskar risken för skärskador och ytterligare skadegörelse tills du hunnit byta ut den med en ny. broken-1391025_1920_22.jpg

Se produkter nedan.