Scenic View

Optimal lösning mot störande reflektioner

Scenic View är en dubbelreflekterande film vilket innebär att filmen har en hög reflektion utåt men får en minimal reflektion inåt. Kvällstid gör detta att man får en bättre sikt utåt.

Från utsidan sett får Scenic View en speglande effekt medan från insidan ser filmen ut som ett tonat glas.

  • Har extremt bra värmereduktion
  • Optimal lösning mot störande reflektioner
  • Ger ett bra insynskydd
  • 12 års fabriksgaranti