Säkerhetsfilm

Gör om rutorna till skyddsklassade säkerhetsglas

Solfilmsgruppen erbjuder ett brett sortiment av splitterskydd-, skydds- och säkerhetsfilm. Från tunna enkelskiktslaminat för splitterskydd och personskydd till kraftiga flerskiktslaminat för intrångsskydd.

Säkerhetsfilm på fönster förstärker glasets motstånd vid en olyckshändelse, skadegörelse eller inbrottsförsök. Ett glas som har säkerhetsfilm är mycket svårt att ha sönder då filmen håller ihop glaset på ett säkert sätt. Säkerhetsfilmen skyddar människor, inredning och material från glassplitter.
Säkerhetsfilmerna finns i olika tjocklekar och säkerhetsklasser och förseglas för att få bästa möjliga motståndskraft.

StockSnap_WO9OX20YUT_2.jpg
Hör alltid med ditt försäkringsbolag vilken säkerhetsklass som krävs för att din försäkring ska gälla.